Diensten

Ontwerpmanagement

DHP InfraConsult helpt met de aansturing van het ontwerpproces. Het ontwerpteam kan daarbij bestaan uit eigen mensen en/of (gedeeltelijk) uit teamleden van externe ingenieursbureaus. DHP InfraConsult assisteert bij het vinden van de juiste teamleden en adviseert over de tariefstelling.

Bij de aansturing van het ontwerpproces staan naast de bewaking van tijd en geld, de kwaliteit van ontwerpproducten voorop. Kernwoorden bij de te leveren kwaliteit door DHP InfraConsult zijn Integraliteit en Uitvoerbaarheid. DHP InfraConsult zorgt ervoor dat het Definitief Ontwerp (DO) een gezamenlijk product is van ontwerp en uitvoering, waarbij heldere afspraken gemaakt worden over de invulling van het Uitvoeringsontwerp (UO). Daarnaast wordt door DHP InfraConsult de integraliteit tussen de verschillende interne en externe disciplines geborgd. Een belangrijk aspect dat in de praktijk geen vanzelfsprekend-heid is. 

Tendermanagement

Het aanbestedingslandschap is de laatste jaren sterk veranderd. De aanbesteding krijgt steeds vaker een kwalitatieve component, waarbij de impact op de aanbieding varieert van aanbestedingen met relatief eenvoudige EMVI-criteria tot aanbestedingen met een concurrentiege-richte dialoog of zelfs aanbestedingen volgens de methode van Best Value Procurement (BVP).

Een succesvolle tender begint met een scherp en verantwoord aan-biedingsontwerp. Dit aanbiedingsontwerp moet ook tijdens de aan-besteding een gezamenlijk product zijn van ontwerp en uitvoering. 

Bij de prijsvorming dienen de diverse interne en externe disciplines hetzelfde projectbelang voor ogen te hebben zonder verborgen agenda's. De tendermanager vervult hierbij een belangrijke rol in het winnen en vasthouden van vertrouwen binnen het tenderteam.

DHP InfraConsult heeft ruime ervaring opgedaan met de diverse aan-bestedingsvormen en kan helpen bij het managen van zowel het con-ventionele deel (de prijs) als het kwalitatieve deel van de aanbieding. Trefwoorden bij het conventionele deel zijn: Innovativiteit en Betrouwbaarheid. Trefwoorden bij het kwalitatieve deel van de aanbieding zijn: Risicomanagementplan, Risicodossier, Kansendossier en Prestatieonderbouwing.

Bij kleinere en/of minder complexe tenders kan DHP InfraConsult een gecombineerde rol van tendermanager en ontwerpmanager invullen.