Even voorstellen: André Plagmeijer

Na de start van mijn loopbaan als constructeur bij een ingenieursbureau kwam ik er al snel achter dat mijn echte passie lag bij de praktische toepassing van engineering en minder bij gedetailleerde berekeningen. In 1994 ben ik daarom begonnen bij Heijmans om het principe van Design & Construct verder uit te bouwen. In de loop van de jaren heb ik aan vele mooie en unieke projecten mogen meewerken: Hoofdkantoor Elsevier, Westerscheldetunnel, Sophiaspoortunnel, versterking Nederrijnbrug bij Heteren en de verbreding van de A2 en A76 bij Knooppunt Kerensheide inclusief de schitterende fly-over.

In de ontwerpfase is de structurele beheersing van tijd en geld belang-rijk, daarvoor heb ik in de loop van de tijd diverse tools ont-wikkeld. Daarnaast is mij steeds duidelijker geworden dat integraliteit (van Civiel en Wegen) en uitvoerbaarheid bij elke ontwerpoplossing voorop moeten staan. Het kiezen en uitwerken van de juiste (weg)faseringen dient onlosmakelijk verbonden te zijn met elk (uitvoerings)ontwerp. 

In de tenderfase ligt mijn kracht in het inspireren van het team tot niet alledaagse oplossingen. Voorbeelden daarvan zijn de innovatieve versterking van de Nederrijnbrug en de toepassing van EPS als keer-wand op de A76. Omdat een succesvolle tender begint met een scherp en verantwoord ontwerp, was de overstap van ontwerpmanagement naar tendermanagement dan ook niet meer dan logisch.   

Begin 2015 heb ik DHP InfraConsult opgericht om invulling te geven aan een nieuwe fase in mijn werkzame leven. Via DHP InfraConsult kan ik mijn eigen ideeën breder in de markt inzetten. 

Door anderen word ik omschreven als een volhardende, gedreven en nuchtere adviseur met een sterk analytisch vermogen. Ik combineer persoonlijke betrokkenheid met een pragmatische en resultaatgerichte aanpak. Ik verwacht van mijn teamleden dat zij niet bang zijn om elkaars grenzen te verkennen om zo tot een optimale samenwerking te kunnen komen, waarbij niets over het hoofd wordt gezien.